Ceramicspeed

OSPW ALLOY FOR SHIMANO DA9200 & ULT8100 GOLD COATED

Color :
Model :
Valegro
Mojito CUBED
Wasabi
Protone ICON
Rapido
Utopia
Bambino Pro/Mistral
Speedcraft/S3
Speedcraft SL
S2
S3
Speedcraft
Glendale
Shimano
Ultegra Di2
Coated
Standard
Outer
Inner
Single
Double
Face B
Face A
Tactic Racing TR01

เช็คสินค้าหน้าร้าน

เช็คสินค้า
Condition : New
Condition : Clearance

สินค้า Clearance เป็นสินค้าขายตามสภาพจริง อาจมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้ สินค้าทั้งหมดใน Condition นี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัท ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินค่าสินค้าได้ในทุกกรณี

Detail :
Size Guide :
  • ส่งของผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ
  • ส่งของภายใน 1-3 วันทำการทั่วประเทศไทย
  • Guaranteed Safe Checkout
SKU: