Pirelli

ยางจักรยาน CINTURATO™ GRAVEL M CYCLING TIRES

Color :
Size :
1
10
10.5
100 ml
11
11-25T
11.5
11/28
11/32
12
13
14
140
140mm
15
150mm
151.5mm
155.5mm
155mm
160
160mm
165mm
170mm
172.5mm
175.5mm
175mm
2
20mm
24-622
26-622
26.2.10
26x2.25
26x2.40
27.5x2.25
27.5x2.35
27.5x2.40
W28 L30
28-622
28"-23mm
28"-25mm
290x2.40
29x2.25
29x2.40
3
W30 L30
30-622
30"
W32 L32
32-622
32"
W34 L32
34"
34T
35-622
36
36T
37
38
38.5
39
39T
4
40
40-622
40.5
40mm
41
41.5
42
42.5
42T
43
43.5
44
44.5
44T
45
45-584
45-622
46
46.5
46/30
47
48
48T
4MM
5
5.5
50
50-584
50/34
50AT
50T
51.5
51T
52/36
52AT
52T
53
53/39
53AT
53T
54
54AT
54T
55AT
55T
56AT
58AT
6
6.5
7
7.5
700x23C
700x25C
700x28C
700x35C
700x40C
750 ml
8
8.5
80mm
9
9.5
L/XL
XXL
XXS
XXXL
500 ml
700 ml
XS
S
M
L
XL
S/M
M/L
One Size

เช็คสินค้าหน้าร้าน

เช็คสินค้า
Condition : New
Condition : Clearance

สินค้า Clearance เป็นสินค้าขายตามสภาพจริง อาจมีความไม่สมบูรณ์เกิดขึ้นได้ สินค้าทั้งหมดใน Condition นี้จะไม่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันสินค้าของบริษัท ไม่สามารถเปลี่ยนหรือขอคืนเงินค่าสินค้าได้ในทุกกรณี

Detail :
Size Guide :
  • ส่งของผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ
  • ส่งของภายใน 1-3 วันทำการทั่วประเทศไทย
  • Guaranteed Safe Checkout
SKU: