Feedback Sports – ALPINE DIGITAL SCALES

Clearance

฿1,830.00

Since the invention of the bicycle there’s been one constant…”How much does it weigh?”

 

เครื่องชั่งดิจิทอล แบบแขวนของ

สามารถแขวนเพื่อชั่งดูน้ำหนักจักรยานและอุปกรณ์

(รับน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม)

มีสินค้า

  • ส่งของผ่านบริษัทขนส่งชั้นนำ
  • ส่งของภายใน 1-3 วันทำการทั่วประเทศไทย
Guaranteed Safe Checkout

Since the invention of the bicycle there’s been one constant…”How much does it weigh?”

 

เครื่องชั่งดิจิทอล แบบแขวนของ

สามารถแขวนเพื่อชั่งดูน้ำหนักจักรยานและอุปกรณ์

(รับน้ำหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม)

ข้อมูลเพิ่มเติม

น้ำหนัก 500 g