Ultrahuman Ring AIR: Your Personal Recovery Coach แหวนที่เป็นโค้ชส่วนตัวเพื่อการ Recovery

Ultrahuman Ring Air แหวนที่เกิดมาเพื่อพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาโดยเฉพาะ

หลายคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วว่า การพัฒนาศักยภาพของร่างกายจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนด้วยกัน ซึ่งนั่นก็คือ การซ้อม การกิน และการฟื้นฟูร่างกาย ซึ่งวิทยาการที่ผ่านมา สามารถช่วยให้เราวัดผล หรือ Quantify การซ้อมอย่างมีประสิทธิภาพมาได้กว่าทศวรรษแล้ว ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ HRM PowerMeter หรือ TSS ก็ตาม ซึ่งนั่นก็จะเป็น feature พื้นฐานของพวก fitness tracking device

Fitness Tracking Device vs Recovery Tracking Device อะไรคือความแตกต่าง

Fitness Tracking Device เป็นอุปกรณ์ที่ใช้วัดประสิทธิภาพของการออกกำลังกาย เช่น การวัดอัตราการเต้นของหัวใจ จำนวนก้าวที่เดิน และแคลลอรี่ที่เผาผลาญ ซึ่งมีประโยชน์ในการติดตามผลการออกกำลังกายและปรับปรุงสุขภาพ

ในขณะที่ Recovery Tracking Device ใช้วัดความสามารถในการฟื้นฟูของร่างกายหลังจากการออกกำลังกาย ซึ่งไม่ได้ใช้วัดประสิทธิภาพของการออกกำลังกายโดยตรง แต่วัดความสามารถในการฟื้นฟูร่างกายของผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วยการซ้อม การกิน และการฟื้นฟูร่างกาย ดังนั้นเครื่องติดตามการฟื้นฟูนั้นช่วยให้ผู้ใช้งานฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

เมื่อการซ้อมอย่างหนักเพียงอย่างเดียวไม่ใช่ทุกสิ่ง

Ultrahuman Ring Air เป็นแหวนที่พัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้นักกีฬาฝึกซ้อมได้ดียิ่งขึ้น โดยมีฟังก์ชัน Recovery Index ที่ช่วยวัดความสามารถในการฟื้นฟูของร่างกายได้อย่างแม่นยำ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของร่างกาย ซึ่งประกอบไปด้วยการซ้อม การกิน และการฟื้นฟูร่างกาย โดย Ultrahuman Ring Air มีฟังก์ชันเหล่านี้ทั้งหมดเพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

Recovery Index เป็นดัชนีที่ใช้วัดความสามารถในการฟื้นฟูของร่างกาย ระดับตั้งแต่ 0-100 โดยมีสีเขียว สีเหลือง และสีแดงแทนระดับความสามารถ ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าร่างกายพร้อมสำหรับการฝึกซ้อมหรือไม่ ซึ่งเป็นข้อมูลที่สำคัญในการพัฒนาศักยภาพของร่างกาย ดังนั้น Ultrahuman Ring Air เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ใช้งานฝึกซ้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Recovery Index

Recovery Index ถือเป็นดัชนีที่ชี้วัดว่าร่างกายของเราฟื้นฟูได้ดีมากน้อยแค่ไหน โดยมี ระดับตั้งแต่ 0-100 ซึ่งทาง App Ultrahuman visualize มาให้เข้าใจได้ง่ายๆ ด้วยโทนสี

สีเขียว หมายถึง ร่างกายพร้อมมาก สามารถออกกำลังหรือทำงานได้อย่างเต็มที่ ถ้าทำให้สีเขียวได้ต่อเนื่องตลอดทุกๆ วัน เราก็จะซ้อมกีฬาได้หนักขึ้น นานขึ้น ถี่ขึ้น พูดง่ายๆ ก็คือเราจะแข็งแรงได้อย่างรวดเร็ว ประหนึ่ง ซื้อ skill ทองคำในเกมเลยก็ไม่ปาน หรือให้พูดอีกอย่างก็เหมือนกับการที่ พิคโคโล่ปลดล๊อคพลังแฝงผ่านผู้เฒ่าสูงสุดบนดาวนาเม็กในเวลาที่สั้นมากๆ เพื่อไปซัดกับฟรีซเซอร์ร่างสองได้อย่างสูสี นั่นเอง

สีเหลือง หมายถึง ควรให้ความใส่ใจกับการ recover ให้มากกว่านี้ แต่ร่างกายยังดีอยู่ สามารถไปออกกำลังกายได้ตามปกติ แต่ต้องระวังไม่ให้หนักมากจนเกินเพื่อป้องกันการบาดเจ็บ หรือการ overtrain ที่อาจเกิดขึ้นได้

สีแดง หมายถึงว่าร่างกายวันนี้ไม่พร้อมกับการใช้งานหนัก แม้แต่การออกกำลังกายเบาๆ ก็อาจจะมากเกินไปด้วยซ้ำ ถ้าหากร่างกายอยู่ใน Zone นี้ อาจจะเป็นการดีกว่าถ้าเราพักผ่อนเพื่อให้ร่างกายฟื้นฟู แทนที่จะฝืนเสี่ยงออกกำลังแล้วป่วย หรือบาดเจ็บกล้ามเนื้อ และใช้เวลา 1 สัปดาห์ถัดมาเพื่อกินยารักษาตัว แล้วเริ่มต้น training ใหม่ตั้งแต่ศูนย์

 

ซึ่ง recovery index นั้นคิดคำนวนมาจากข้อมูล 5 ส่วนด้วยกัน ซึ่งนั่นก็คือ

Resting Heart Rate หมายถึง อัตราการเต้นของหัวใจในสถานะแห่งการพักผ่อนหรือไม่ทำงานหนัก ซึ่งมักจะวัดโดยการวัดอัตราการเต้นของหัวใจเป็นครั้งต่อนาทีหลังจากนั่งพักหรือนอนหลับอย่างน้อย 5 นาที การวัด Resting Heart Rate เป็นวิธีที่ใช้วัดสมรรถภาพการทำงานของหัวใจ ซึ่งจะช่วยให้เราเข้าใจได้ว่าร่างกายของเราพร้อมจะรับมือกับการออกกำลังกายหนักเพิ่มขึ้นหรือไม่ ซึ่งถ้า Resting Heart Rate ลดลงจากค่าปกติ หมายถึงร่างกายมีความพร้อมที่จะรับมือกับการออกกำลังกายหนักได้ดีขึ้น

อุณหภูมิผิวหนังเป็นหนึ่งในข้อมูลที่ใช้ในการคำนวณ Recovery Index ของ Ultrahuman Ring AIR เพื่อบอกว่าร่างกายเราฟื้นฟูได้ดีหรือไม่ดีพอที่จะออกกำลังกายได้หนักขึ้นในวันถัดไปหรือไม่ อุณหภูมิผิวหนังจะเป็นตัวบอกว่าร่างกายของเรากำลังจะฟื้นฟูจากการฝึกซ้อมหรือไม่ โดยจะวัดอุณหภูมิผิวหนังได้ด้วยเซนเซอร์วัดอุณหภูมิผิวหนังที่ติดตั้งมากับ Ultrahuman Ring AIR

HRV form คือ การวัดการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาระหว่างการเต้นของหัวใจ โดยมีการวัดค่าระหว่างช่วงการหยุดพักของการเต้นของหัวใจ ซึ่ง HRV ถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่หลายท่านใช้วัดการฟื้นฟูของร่างกายหลังจากการซ้อมหนัก หรือออกกำลังกายให้เหนื่อย โดยจะเห็นได้ว่า HRV มีค่าสูงหรือน้อยเพียงใด ซึ่งสัมพันธ์กับความพร้อมของร่างกายในการฟื้นฟูต่อการฝึกซ้อมในครั้งถัดไป

Sleep Index หมายถึง ดัชนีการนอนหลับที่วัดจากการตรวจวัดการนอนหลับของร่างกาย โดย Sleep Index จะวัดโดยการวัดค่า Heart Rate Variability และการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายในช่วงเวลาที่เรานอนหลับ ซึ่ง Sleep Index จะช่วยให้เราทราบว่าร่างกายของเราได้รับพักผ่อนเพียงพอหรือไม่ ว่าเราได้นอนหลับเต็มเวลาหรือไม่ และช่วยวัดว่าคุณภาพการนอนหลับของเราดีพอหรือไม่

Movement Index หมายถึง การวัดการเคลื่อนไหวของร่างกายที่วัดจากการตรวจจับการเคลื่อนไหวของ Ultrahuman Ring AIR ซึ่งโดยปกติการเคลื่อนไหวของร่างกายจะเกิดขึ้นตลอดเวลา แต่สำหรับบางช่วงเวลา เช่น ช่วงเวลาที่เรานอนหลับ หรือช่วงเวลาที่เรานั่งพักผ่อนเราจะเคลื่อนไหวน้อยลง ซึ่ง Movement Index จะช่วยให้เราทราบว่าร่างกายของเรามีพลังงานเพียงพอหรือไม่ ว่าเราต้องการเพิ่มพลังงานของร่างกายเพิ่มขึ้นหรือไม่

Sleep Index

Sleep Index หมายถึง ดัชนีที่ใช้วัดคุณภาพการนอนหลับของผู้ใช้งาน โดย Ultrahuman Ring Air ใช้เทคโนโลยีการตรวจวัดการนอนหลับที่มีความแม่นยำสูงเพื่อวัด Sleep Index ซึ่งสามารถตรวจวัดได้ว่าผู้ใช้งานได้รับการพักผ่อนหรือนอนหลับเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่ โดย Sleep Index จะถูกคำนวณโดยใช้ข้อมูลเชิงพรีเซ็ตเพื่อวิเคราะห์คุณภาพการนอนหลับ ซึ่งสามารถแสดงผลออกมาเป็นสีเขียว สีเหลือง และสีแดง โดยให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบได้ว่าการนอนหลับของตนเองเพียงพอต่อความต้องการของร่างกายหรือไม่ นอกจากนี้ Sleep Index ยังช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับของตนเองได้มากขึ้น โดยการให้ข้อมูลแนะนำหรือแนวทางการปรับปรุงการนอนหลับ เพื่อให้ผู้ใช้งานมีสุขภาพที่ดีและพร้อมจะเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของร่างกายได้อย่างเต็มที่ มี 8 ดัชนีย่อย ดังนี้

Sleep Efficiency (ประสิทธิภาพการนอนหลับ)

Temperature (อุณหภูมิ)

Restfulness (ความผ่อนคลาย)

Consistency (ความสม่ำเสมอ)

Total Sleep (เวลาการนอนหลับ)

HR Drop (การลดอัตราการเต้นของหัวใจ)

Timing (เวลา)

Restoration Time (เวลาการฟื้นฟู)

Movement Index

Movement Index หมายถึง ดัชนีการเคลื่อนไหวของร่างกายที่ช่วยกระตุ้นผู้ใช้ให้มีการเคลื่อนไหวร่างกายในช่วงวัน ซึ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับสุขภาพของร่างกาย ด้วยเทคโนโลยีการตรวจจับการเคลื่อนไหวของ Ultrahuman Ring AIR การวัด Movement Index จะช่วยให้เรารู้ว่าเราเคลื่อนไหวร่างกายในปริมาณที่เพียงพอหรือไม่ โดยจะวัดจากการตรวจจับการเคลื่อนไหวของร่างกายและการวัดการเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาระหว่างการเต้นของหัวใจ ทำให้เรารู้สึกกระตือรือร้นในการเคลื่อนไหวและสามารถปรับปรุงสุขภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วยคุณสมบัติในการตรวจจับการเคลื่อนไหวของ Ultrahuman Ring AIR การวัด Movement Index จะช่วยส่งเสริมให้ผู้ใช้มีการเคลื่อนไหวร่างกายในช่วงวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง หรือบริหารกล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีสมรรถภาพทางกายภาพในระยะยาว ทั้งนี้ การใช้งาน Ultrahuman Ring AIR เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นที่นิยมในปัจจุบัน ซึ่งช่วยให้การออกกำลังกายของเรามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพิ่มความสุขภาพให้กับร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพ

Circadian Phase Alignment

Ultrahuman Ring Air จะช่วยทำการ mapping Circadian Phase ของแต่ละวันให้เหมาะกับกิจกรรมที่เราทำเมื่อวันก่อนหน้าได้ ซึ่ง circadian clock ของแต่ละคนในแต่ละวันจะมีความสั้นยาวไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับสภาพการพักผ่อน และการฟื้นฟูร่างกาย

การจัดการระบบการทำงานตามรอบวันของร่างกายหรือ Circadian Phase Alignment เป็นการปรับปรุงการประสานกันของนาฬิกาชีวิตภายในร่างกายกับสภาพแวดล้อมภายนอก เพื่อควบคุมระบบการนอนหลับ การผลิตฮอร์โมน และการเผาผลาญพลังงานในร่างกาย การที่ร่างกายของเราไม่สามารถปรับตัวตามสภาพแวดล้อมได้จะส่งผลต่อสุขภาพของเราหลายด้าน เช่น การนอนไม่หลับ ภาวะอารมณ์เสีย และภาวะสุขภาพทางกายที่เสียหายได้

Circadian Phase Alignment ประกอบด้วย 4 ช่วงวัน ได้แก่

ช่วงเช้า – เป็นช่วงเวลาที่เราตื่นขึ้นในตอนเช้าและมีการส่องแสงแดด การได้รับแสงแดดในช่วงเช้าจะช่วยปรับนาฬิกาชีวิตภายในร่างกายของเราและช่วยให้เรารู้สึกตื่นตัวและกระปรี้กระเปร่าในช่วงวัน

ช่วงบ่าย – เป็นช่วงเวลากลางวันเมื่ออุณหภูมิร่างกายและระดับคอร์ติซอลสูงที่สุด ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความสนใจและความตั้งใจ

ช่วงเย็น – เป็นช่วงเวลาเย็นเมื่ออุณหภูมิร่างกายและระดับคอร์ติซอลเริ่มลดลง ช่วงเวลานี้เหมาะสำหรับการผ่อนคลายและทำกิจกรรมที่ทำให้เราสงบ สบายใจ เช่น การอ่านหนังสือ หรือการฝึกสติ

ช่วงกลางคืน – เป็นช่วงเวลากลางคืนเมื่อร่างกายเตรียมพร้อมสำหรับการพักผ่อนและฟื้นฟู การได้รับแสงแดดในช่วงเวลานี้อาจจะทำให้นาฬิกาชีวิตภายในร่างกายของเราผิดปกติและทำให้ยากต่อการนอนหลับ

โดยรวมแล้ว การจัดการระบบการทำงานตามรอบวันของร่างกายหรือ Circadian Phase Alignment เป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเราโดยรวม โดยการเข้าใจแต่ละช่วงวันและวิธีการปรับปรุงจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ อารมณ์ และพลังงานของเราได้

สรุป

Ultrahuman Ring AIR ไม่ใช่เป็นเพียงแค่แหวน เพราะมันเป็นเครื่องมือที่จะช่วยให้คุณรู้สึกกระตือรือร้นในการเคลื่อนไหวและสามารถปรับปรุงสุขภาพร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลงทุนที่ดีในสุขภาพของคุณเอง

ด้วยคุณสมบัติการตรวจจับการเคลื่อนไหวของ Ultrahuman Ring AIR การวัด Movement Index จะช่วยส่งเสริมให้คุณมีการเคลื่อนไหวร่างกายในช่วงวัน ไม่ว่าจะเป็นการเดิน วิ่ง หรือบริหารกล้ามเนื้อ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและมีสมรรถภาพทางกายภาพในระยะยาว นอกจากนี้ Ultrahuman Ring AIR ยังช่วยในการจัดการระบบการทำงานตามรอบวันของร่างกายหรือ Circadian Phase Alignment ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเราโดยรวม ด้วยการเข้าใจแต่ละช่วงวันและวิธีการปรับปรุงจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการนอนหลับ อารมณ์ และพลังงานของคุณได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Ultrahuman Ring AIR เป็นอุปกรณ์สวมใส่ที่ทันสมัยและสะดวกในการใช้งาน เพียงแค่สวมใส่แล้วระบบจะทำการตรวจจับการเคลื่อนไหวของคุณ และให้ข้อมูลที่สำคัญต่อสุขภาพของคุณ นอกจากนี้ Ultrahuman Ring AIR ยังมีคุณสมบัติกันน้ำและทนทาน ทำให้คุณสามารถใช้งานได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการเสียหาย

ดังนั้นถ้าคุณต้องการลงทุนในสุขภาพของคุณเอง ไม่ควรพลาด Ultrahuman Ring AIR ซึ่งเป็นเครื่องมือดูแลสุขภาพที่ยอดเยี่ยมและช่วยให้คุณมีสุขภาพที่ดีขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
  • เปิดใช้งานตลอด

บันทึกการตั้งค่า